10sty/17

Anulowanie faktury VAT

Żaden z przepisów obowiązujących w zakresie VAT nigdy nie regulował kwestii anulowania faktur VAT w przypadku, gdy zostały one wystawione przez pomyłkę (choć nie powinny zostać w ogóle wystawione). Sytuacje takie zdarzyć się mogą w każdej firmie,Read More…

10sty/17

Podatkowe różnice kursowe

Pytanie: Na mocy uchwały walnego zgromadzenia został podwyższony kapitał zakładowy spółki. Nowo utworzone udziały zostały objęte w całości w zamian za wkład pieniężny przez udziałowca – podmiot angielski. W momencie podwyższenia udziałów nasza spółka była dłużnikiemRead More…