Każdy młody przedsiębiorca zakładając własną działalność musi dokonać wyboru formy opodatkowania, która będzie dla niego najkorzystniejsza. Osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą decydują się na jedną z kilku możliwości. Mogą wybrać rozliczanie zgodnie z ogólnymi zasadami, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową.

Oczywisty wydaje się fakt, że zarówno rozliczanie się poprzez VAT, jak i rozliczanie się poprzez ryczałt ewidencjonowany, mają swoje plusy i minusy. Dlatego wybór konkretnego rodzaju opodatkowania dochodów swojej firmy zależeć powinien od tego, jaki rodzaj działalności gospodarczej prowadzimy, a także od tego, jak przebiegają nasze finansowe kalkulacje. Podatek VAT i ryczałt ewidencjonowany to dwa bardzo różniące się od siebie typy podatków. Poniżej przyglądamy się pokrótce im obu.

Nim podejmiemy decyzję

Najważniejszą różnicą pomiędzy wspomnianymi tu formami opodatkowania jest rozliczanie kosztów. W przypadku zasad ogólnych jest to podatek płacony po pomniejszeniu przychodu o koszty, a w przypadku ryczałtu podatek płaci się bez pomniejszania przychodu. Jeśli nie ponosimy kosztów, może to mieć dobre strony. W takiej sytuacji zamiast nich można wybrać przy ryczałcie niższe stawki podatku. Jednak nim podejmiemy decyzję, trzeba sprawdzić, czy nasz rodzaj działalności w ogóle może zostać opodatkowany za pomocą ryczałtu. Nie dotyczy on bowiem m.in. aptek, kantorów, lombardów, biur tłumaczeń i wielu innych. Jeśli zdecydowanie się na ryczałt wchodzi w grę, należy sprawdzić właściwą stawkę podatku zryczałtowanego dla naszej działalności i usług. Mogą to być stawki następujące: 3%, 5.5%, 8.5%, 17% lub 20%. Kolejnym krokiem będzie więc obliczenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności oraz porównanie tego, czy niższa stawka podatku ryczałtowego będzie korzystniejsza niż wykazywanie kosztów uzyskania przychodów, a co za tym idzie, opodatkowanie na poziomie 18% lub 32%.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany jest podatkiem dochodowym bezpośrednim. Usługi najczęściej opodatkowane są stawką podatku zryczałtowanego, która wynosi 8.5%. Od tej reguły są jednak odstępstwa. Na przykład usługi budowlane są objęte 5.5% stawką uzyskanego przychodu. Są to między innymi powody, dla których – jeśli świadczymy usługi dla klientów indywidualnych – poleca się opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym, na który decyduje się coraz większa ilość przedsiębiorców. Rozliczanie ryczałtu jest objęte bardzo przystępną formą rozliczeń z fiskusem. Podatnik nie jest zobligowany do ustalania kosztów uzyskania przychodów, ponieważ opłaca on tylko podatek od przychodu zgodnie z określoną stawką zryczałtowaną. Oczywiście stawka oprocentowana podatku zryczałtowanego jest o wiele niższa od na przykład stawki podatku na zasadach ogólnych.

Jeśli więc zdecydujemy się na ryczałt ewidencjonowany, będziemy musieli pamiętać, że nie będzie nas dotyczyć możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem tudzież zgodnie z zasadami obowiązującymi osoby samotnie wychowujące potomstwo. Z ryczałtem wiążą się takie obowiązki, jak: prowadzenie ewidencji przychodów oraz wyposażenia, wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych, kart przychodów pracowników, a także posiadanie i przechowywanie dowodów zakupu towarów.

Podatek VAT

Podatek VAT to tzw. podatek pośredni, stąd też część wchodzących na rynek podatników może podjąć decyzję o skorzystaniu ze zwolnienia. Jeżeli jednak wybiera się VAT, trzeba zdać sobie sprawę z faktu, iż podatkiem tym objęta będzie każda sprzedaż. W tej sytuacji od usług budowlanych, które świadczone są w ramach społecznych programów mieszkaniowych, będziemy mieć 8% VAT, lecz pozostałe – 23% VAT.

W przypadku VATu można rozliczyć koszty uzyskania przychodów, takie jak: utrzymanie lokalu firmy, wydatki poniesione z tytułu zakupu, eksploatacji i amortyzacji samochodu, wyjazdy delegacyjne, koszty zatrudnienia pracowników, koszty reklamy, koszty poniesione z tytułu zakupu sprzętu elektronicznego i biurowego (komputery, drukarki, meble, oprogramowanie itd.), które są niezbędne do prowadzenia danej działalności gospodarczej. Jednak ogólna zasada jest następująca: im wyższe są koszty uzyskania przychodu, tym bardziej opłacalna będzie forma rozliczania się na zasadach ogólnych.

Łączenie form podatkowych

Jeżeli podatnik rozliczający przychody za pomocą ryczałtu prowadzi działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej, ma on pewne ograniczenia w wyborze form opodatkowania. W takiej sytuacji ryczałtem opodatkowani są wszyscy wspólnicy, choć można rozliczać w ten sposób tylko przychody spółki, a indywidualne (z osobnej, własnej działalności) istnieje możliwość rozliczania na zasadach ogólnych.

Biuro rachunkowe, Biuro rachunkowe Opole, usługi księgowe, usługi księgowe Opole, usługi rachunkowe,
usługi rachunkowe Opole, ochrona danych osobowych,
<a href=”https://contadora.pl”> contadora.pl </a>